Український центр медичної сертифікації та прогнозування

Про Центр

«УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ» (далі – ТОВ «УЦМСП») - компанія, що заснована в 2004 році, основною метою якої була розробка та впровадження систем менеджменту якості (СУЯ) відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001 (ISO 9001) та ДСТУ ISO 13485 (ISO 13485). Накопичений досвід, кваліфікація, знання співробітників і впроваджена система управління, дозволили нам стати компетентними і підготовленими до вирішення питань, пов'язаних з оцінкою відповідності, в тому числі сертифікацією продукції і систем управління якістю.

Як орган з сертифікації систем менеджменту ТОВ «УЦМСП» підтвердив свою відповідність вимогам ISO/IEC 17021 «Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems (Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту)» та отримав атестат про акредитацію від Національного агентства по акредитації України № 8О070 у грудні 2012 року.

Як орган з сертифікації та оцінки відповідності продукції ТОВ «УЦМСП» підтвердив свою відповідність вимогам ISO/IEC 17065 «Conformity assessment – Requirements for bodie scertifying products, processes and services. (Оцінка відповідності – Вимоги для органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги)», та отримав атестат про акредитацію від Національного агентства по акредитації України № 1О213 у грудні 2012 року.

Відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.02.2014 року № 218, ТОВ «УЦМСП» призначено органом з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам технічних регламентів щодо медичних виробів, медичних виробів для діагностики invitro та активних медичних виробів, що імплантуються (ТР № 753, № 754, № 755) та присвоєно ідентифікаційний номер UA.TR.098.

Йдучи на крок попереду, у 2015 році, к моменту отримання технічними регламентами у сфері медичних виробів статусу обов'язкових до застосування, ТОВ «УЦМСП» вже мало великий досвід робіт по їх практичному використанню.

На сьогодні фахівцями ТОВ «УЦМСП» проведено більш як 250 сертифікаційних аудитів як вітчизняних, так і іноземних виробників.

Окрім цього, ТОВ «УЦМСП» спільно з фахівцями провідних навчальних закладів України проводить навчання персоналу підприємств вимогам діючих українських і міжнародних стандартів управління якістю.

Завдяки нашим висококваліфікованим фахівцям з багаторічним досвідом роботи, знанням іноземних мов, ми компетентні у вирішенні питань, пов’язаних з сертифікацією та оцінкою медичних виробів на відповідність нормативним документам та технічним регламентам.

Працівники центру медичної сертифікації досконало орієнтуються в чинному законодавстві України та міжнародних нормативно-правових актах у сфері технічного регулювання щодо медичних виробів.

Основною цінністю нашої компанії є довіра наших Клієнтів та провідних Партнерів.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ >>>

ПОРЯДОК ПОДАЧІ АПЕЛЯЦІЇ >>>

ПОРЯДОК ПОДАЧІ СКАРГ >>>

РОЗГЛЯД ЗАПИТІВ НА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (ВИТЯГ) >>> 

Ми відкриті до співпраці та готові відповісти на будь-які ваші запитання.