Український центр медичної сертифікації та прогнозування

Випробувальна лабораторія ТОВ «УЦМСП»

У листопаді 2017 року Національне агентство з акредитації України засвідчило технічну компетентність Випробувальної лабораторії Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ» відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» (Атестат про акредитацію № 2Н1522 від 06 листопада 2017 року).

Акредитація лабораторії відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025 — обов’язкова умова діяльності організацій і установ, які проводять експертизу і сертифікацію товарів відповідно до стандартів національного і міжнародного формату та є невід’ємною складовою процедури визнання результатів випробувань (Internationa lLaboratory Accreditation Cooperation (ILAC)), які вони здійснюють. Акредитація лабораторії відповідно до вимог цього стандарту свідчить про її здатність забезпечувати точність, достовірність та відтворюваність результатів випробувань продукції та своєчасно виконувати замовлення заявників в повному обсязі.

Сфера діяльності лабораторії розповсюджується на випробування:

  • Голок ін’єкційних одноразового використання, хірургічних та атравматичних, інструментів медичних металевих, а саме: перевірка розмірів (довжина, діаметр) (за ГОСТ 25046-81, п.3.7); зовнішній вигляд (за ГОСТ 25046-81, п.3.8, п.3.18; ГОСТ 26641-85, п.3.18; ДСТУ ГОСТ 19126:2009, п.8.17-8.19); перевірка якості поверхні (за ГОСТ 25046-18, п.3.13).
  • Шприців ін’єкційних одноразового використання, а саме: перевірка розмірів (розміри шприців, розміри шкали) (за ДСТУ ГОСТ 24861:2009, п.7.1); зовнішній вигляд (за ДСТУ ГОСТ 24861:2009, п.7.4, п.7.15); перевірка якості поверхні (за ДСТУ ГОСТ 24861:2009, п.7.4).
  • Випробування якості тест-смужок "Суха хімія" для візуального тестування показників сечі (вмісту крові, білірубіну, уробіліногену, кетонів, білка, нітритів, глюкози, pH, питомої ваги, лейкоцитів); перевірка пакування та герметичності.