Український центр медичної сертифікації та прогнозування

  • ua
  • en

Голєніщев Олександр Андрійович

Аудитор ТОВ «УЦМСП»

a.golienishchev(at)ucmcp.com.ua

Вища освіта.

Київський автомобільно-дорожній інститут, спеціальність – будівельні і дорожні машини і устаткування.

Досвід роботи в сфері сертифікації продукції, систем менеджменту якості та оцінки відповідності медичних виробів більш ніж 4 роки.

Вільне володіння українською, російською мовами.

Сертифікати компетентності в сфері оцінки відповідності:

Аудитор з оцінки відповідності медичних виробів вимогам технічних регламентів щодо медичних виробів, активних медичних виробів, що імплантуються та медичних виробів для діагностики in vitro.

Аудитор з сертифікації систем управління якістю на відповідність вимогам ISO 13485.

Провів більш ніж 100 аудитів вітчизняних та іноземних виробників у якості аудитора та керівника з групи аудиту.

 

До розділу «Співробітники»