Український центр медичної сертифікації та прогнозування

  • ua
  • en

Будзинська Вероніка Сергіївна

Аудитор-стажер ООВ ТОВ "УЦМСП"

veronika.budzynska(at)ucmcp.com.ua

Вища освіта.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Спеціальність: 162 «Біотехнології та біоінженерія».

Мови: українська - рідна, російська - вільне володіння, англійська - Intermediate (B1)

Досвід роботи в сфері сертифікації продукції, систем менеджменту якості та оцінки відповідності медичних виробів - 2 роки

 

До розділу «Співробітники»