Український центр медичної сертифікації та прогнозування

  • ua
  • en

Демченко Інна Борисівна

Аудитор ТОВ «УЦМСП»

info(at)ucmcp.com.ua

Вища освіта.

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність – біохімія.

Наукова ступінь – кандидат біологічних наук.

Вчене звання – доцент.

Українська Академія державного управління при Президентові України, спеціальність – державне управління.

Національний фармацевтичний університет, спеціальність – якість, стандартизація та сертифікація.

Досвід роботи в сфері реєстрації медичних виробів та лікарських засобів, сертифікації продукції, систем менеджменту якості та оцінки відповідності медичних виробів більш ніж 20 років.

Вільне володіння українською, російською та англійською мовами.

Сертифікати компетентності в сфері оцінки відповідності:

Аудитор з оцінки відповідності медичних виробів вимогам технічних регламентів щодо медичних виробів, активних медичних виробів, що імплантуються та медичних виробів для діагностики in vitro.

Аудитор з сертифікації систем управління якістю на відповідність вимогам ISO 13485.

Провела більш ніж 200 аудитів вітчизняних та іноземних виробників у якості аудитора та керівника з групи аудиту.

 

До розділу «Співробітники»