Проведення навчання персоналу підприємств

В Україні організаціям, які працюють у сфері цивільного захисту населення необхідно впровадити системи управління якістю для того, щоб відповідати міжнародним стандартам, прийнятим у країнах Євросоюзу, чим довести свою здатність виконувати поставлені задачі згідно з міжнародними вимогами.

Перш за все для впровадження систем управління якістю необхідно провести навчання персоналу вимогам ДСТУ ISO 9001:2015.

Навчання персоналу навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту вимогам ДСТУ ISO 9001 може бути проведено спільно фахівцями інституту державного управління у сфері цивільного захисту та ТОВ «УЦМСП», а саме:

  • фахівцями ТОВ «УЦМСП» може бути проведено навчання щодо вимог стандартів: ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги», ДСТУ ISO 9000:2007 «Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів», ДСТУ ISO 19011:2012 «Настанови щодо здійснення аудитів систем управління», ДСТУ ISO/IEC 31010:2013 «Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику»;
  • фахівцями інституту державного управління у сфері цивільного захисту може бути проведено навчання щодо специфічних питань забезпечення якості та вимог законодавства України.

Курс навчання забезпечить необхідні теоретичні знання для побудови та впровадження системи управління якістю, керування ризиками для запобігання критичних ситуацій у роботі а також проведення внутрішніх аудитів як складової частини системи управління якістю ТОВ «УЦМСП» провродить курси тематичних навчань за напрямами:

  • внутрішній аудит систем управління якістю;
  • вимоги до систем управління якістю згідно з ДСТУ EN ISO 13485:2015, етапи їх впровадження, підтримування та поліпшення;
  • вимоги до систем управління якістю згідно ДСТУ ISO 9001:2015, особливості їх впровадження у лікувально-профілактичних закладах;
  • схеми оцінки відповідності медичних виробів вимогам технічних регламентів;
  • розробка та впровадження фармацевтичних система якості.

Навчання проводиться ТОВ «УЦМСП» як самостійно так і спільно із провідними навчальними закладами України. Після проходження навчання фахівці отримують достатні знання для практичного застосування.
За побажанням підприємств навчання може проводитись на їх базі а також за вигідним графіком, в тому числі у вихідні дні.

УЦМСП провів навчальний семінар з системи управління якістю

В період з 21 по 25 березня ц.р., на виконання вимог стандарту ДСТУ ISO 9001 щодо компетентності персоналу, УЦМСП та кафедра менеджменту охорони здоров’я Національного медичного університету імені О.О. Богомольця провела курси тематичного удосконалення по затвердженій навчальній програмі: «Система управління якістю в лікувально-профілактичних закладах. Вимоги міжнародного стандарту ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015)».

В рамках зазначеного навчального семінару слухачі отримали теоретичні знання та практичні  навички  з роз’яснення вимог стандарту ДСТУ ISO 9001 щодо впровадження системи управління якістю у закладах охорони здоров’я згідно з вимогами даного стандарту, проведення внутрішніх аудитів, менеджменту ризиків згідно з вимогами ISO 31000, моніторингу та аналізування результативності та ефективності систем управління якістю для розроблення та впровадження заходів з поліпшення СУЯ.

Навчання проходило на базі кафедри менеджменту охорони здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця та Медичного центру «Універсальна клініка «Оберіг», однієї із сучасних недержавних багатопрофільних лікарень.

Учасникам семінару сподобалась заявлена тема, навчальна програма та організація заходу, а також отримання сертифікатів, що підтверджує їх компетентність в даному питанні.

УЦМСП бажає своїм слухачам успішно  використовувати отримані знання в подальшій професійній  діяльності!

IMG_5955IMG_5954IMG_5953IMG_5952

 

УЦМСП провів навчальний семінар з внутрішнього аудиту системи управління якістю

 01 і 02 червня ц.р. ТОВ «УЦМСП» провів в своєму приміщенні (м. Київ, вул.  Саперно-Слобідська 10, офіс 1) навчальний семінар на тему «Внутрішній аудит систем управління якістю відповідно до вимог міжнародних стандартів. Основні принципи та методи проведення внутрішніх аудитів».

Курс був розрахований, передусім, на керівників та фахівців підприємств/організацій, відповідальних за планування і проведення внутрішніх аудитів систем менеджменту якості, а також СМК, що беруть участь у внутрішніх перевірках.

Метою семінару було надати слухачам знання і навички, які необхідні для проведення внутрішніх аудитів систем менеджменту якості, а також для оформлення звітності за результатами аудитів і діям після аудиту.

Серед тем семінару розглядались питання щодо компетентності внутрішніх аудиторів систем управління якістю, типів, видів, методів внутрішніх аудитів систем управління якістю, планування внутрішніх аудитів, а також була надана змістовна інформація щодо стандартів ДСТУ ISO 9001:2015 і  ДСТУ EN ISO 13485:2015.  

Семінар викликав задоволення у слухачів своєю змістовністю і компетентністю викладання.

ТОВ «УЦМСП» бажає своїм слухачам успіхів у використанні отриманих знань і навичок!

IMG_6124IMG_6126IMG_6127IMG_6125

 

УЦМСП провів семінар щодо СУЯ (стандарт ДСТУ ISO 9001:2015) 

21-22 червня ц.р. в приміщенні УЦМСП (вул. Саперно- Слобідська, 10, оф.№1, м. Київ) відбувся навчальний семінар за темою: «Система управління якістю в закладах охорони здоров’я. Вимоги нової версії міжнародного стандарту ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015)».

Метою семінару було надати слухачам знання і навички щодо системи управління якістю в закладах охорони здоров’я відповідно до вимог стандарту  ДСТУ ISO 9001:2015. Курс був розрахований на керівників та фахівців підприємств/організацій, відповідальних за планування і проведення внутрішніх аудитів систем менеджменту якості, а також СМК, що беруть участь у внутрішніх перевірках. Серед тем семінару, що викликали жвавий інтерес у слухачів, були, наприклад: міжнародне законодавство та законодавство України щодо стандартизації та сертифікації взагалі та відповідно у медичній галузі, відмінності ДСТУ ISO 9001:2015 відносно ДСТУ ISO 9001:2009, огляд стандартів по системам менеджменту якості. Термінологія та визначення, стандартизація медичних технологій в ЗОЗ. Фармакоекономічний аналіз, опис методик, практичне застосування, групи ризиків в закладах охорони здоров’я. Інфекційні ризики. Санітарно-епідемічні рекомендації. Стандарти профілактичної діяльності.

По закінченні семінару слухачі отримали відповідний сертифікат.

Було приємно відзначити, що деякі слухачі, які брали участь у цьому семінарі, вже були слухачами навчальних семінарів, які проводились УЦМСП, у минулому.

Це свідчить про високий рівень задоволеності щодо отриманих знань , компетентності викладання і практичного досвіду викладачів.

УЦМСП бажає своїм слухачам успіхів у використанні отриманих знань і навичок !!!

IMG_6156IMG_6159IMG_6161

IMG_6162

ТОВ УЦМСП провів семінар щодо системи управління ризиками

20 вересня ц.р. ТОВ УЦМСП в своєму приміщенні (Київ, вул. Саперно-Слобідська, 10, офіс 1) провів семінар за темою: «Система управління ризиками згідно з вимогами ДСТУ EN ISO 13485:2015 та ДСТУ ISO 9001:2015 та її роль у забезпеченні якості медичних виробів».

Учасники семінару отримали знання і навички щодо вимог до управління ризиками згідно стандартів ДСТУ EN ISO 14971:2015 «Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком», ДСТУ ISO 31000:2014 «Менеджмент ризиків. Принципи та керівні вказівки (ІSO 31000:2009, ІDT)», а також відомостей щодо формування файлів менеджменту ризиків.

Семінар викликав задоволення у учасників компетентністю викладачів, а також своєю змістовністю.

ТОВ УЦМСП бажає своїм слухачам успіхів у використанні отриманих знань і навичок!!

IMG_6522IMG_6524